En (cm)
Boy (cm)
Ayın Dış Çevresinin Uçkurluktan Mesafesi
AÇIKLAMALAR

10
12
180 460
17 30
Komutan veya Komutan namına yapılan resmi ziyeretlerde şlika, kik, stimbot, motorbot'un baş tarafına çekilir. 50-200 tonluk gemilerin en yüksek direğine çekilen ayırıcı işarettir. 200-650 tonluk gemilerin en yüksek direğine çekilir

14
640
48
650-800 tonluk gemilerin en yüksek direğine çekilir.

18
1280
65
5000 tonluk gemilerin en yüksek direğine çekilir.


29 MAYIS 1936 tarih ve 2994 sayılı Bayrak Kanununun uygulama usulünü göstermek maksadıyla 25 TEMMUZ 1937 tarihinde onaylanan kararname ile kabul edilen Türk Bayrağı Nizamnamesi (Türk Bayrağı tüzüğü)'nde flandra "Boyu eninin en az on sekiz misli olan ve Türk Bayrağı unsur ve nispetlerine uygun ay yıldızı bulunan bayraklara (flandra) denir. Bunlar ancak harp ve muavin (yardımcı) gemileri tanıma alameti olmak üzere yalnız denizde kullanılır" şeklinde belirtilmiştir.

22 EYLÜL 1983 tarih ve 2896 sayılı Bayrak Kanununun uygulanmasına ilişkin esasları belirlemek üzere 25 OCAK 1985 tarihinde Türk Bayrağı Tüzüğü'nde flandra; boyu eninin 18 katı olan bayraktır. Bu bayraklar savaş gemileriyle yardımcı gemilerde, tanıtma işareti olmak üzere, yalnız denizde kullanılır" şeklinde yeniden tanımlanmıştır. Geçmişte harp gemilerini diğer gemilerden ayırt etmek için kullanılan flandralar günümüzde gemi Komutanlarının simgesi haline gelmiştir ve Gemi Komutanı flandrası olarak adlandırılmaktadır.