IPMS TİPİ DEĞERLENDİRME

Hakkıyla bir modeli değerlendirmek oldukça zor bir iştir keza bu süreç genelde değerlendiren kişinin bilgi ve tecrübesiyle sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle bir modeli değerlendirirken hangi temel kıstaslar göz önüne alınıra eğilmek gerekir. Bu derlemenin amacı hem juri görevi gören katılımcıları bilinçlendirmek, hem de bir yarışmaya katılım amacıyla model yapan kişinin yapımda nelere dikkat göstermesi gerektiğini anlatmaktır. Bunlar modelciliğin temeli olduğu için yarışma vesaire gibi dertleri olmayanların da kendilerini geliştirmelerine vesile olabilirler.

Aşağıdaki kriterler IPMS'in temel modelcilik çalışmasından alıntıdır.

Uzay ve Bilimkurgu:
Uzay ve bilimkurgu denince çok geniş bir konu yelpazesiyle karşı karşıya kalırız. Bu yelpazenin gerçek tarafında günümüzde kullanılan veya kullanılmış olan uzay araçları (Apollo, Gemini, ISS, Uzay Mekiği vb), kurgu tarafında ise filmler, kitaplar, animeler, mangalar ve dizilerde karşımıza çıkan envai çeşit araç yer almaktadır (UFO'lar, Gundam'lar, MS'ler, ana gemiler (Enterprise (ST), Agamemnon(B5), Star Destroyer(SW)), avcı gemiler (Dart (SGA),X-Wing(SW), Star Fury(B5)) vb). Bu alanda da modeller genel modelcilik kriterleri baz alınarak bitirilir ve değerlendirilirler. Gerçek araçlarda belgelendirme gerçek dökümanlar baz alınarak yapılır. Bilimkurgu cenahında ise aracın belgesi beyaz perde, beyaz cam veya beyaz kağıtta betimlenmiş halidir. Bilimkurguda işin esası öğenin mekanik temelli olmasıdır. Mobile Suitler bilimkurguda yer alırken savaşçılar ve yaratıklar figürün alt kategorilerine girdiklerinden oradaki kıstaslar yapımda ve değerlendirmede göz önüne alınırlar. Organik ve canlı olmasına karşı işlevi doğrultusunda bir kısım öğeler ise figürün alt kategorileri yerine bilimkurgu dahilinde değerlendirilirler (Moya(Farscape)vb)
Temel Yapım:
1. Çapak, kalıp izi, kalıptan kaynaklanan dolgu itici izleri ve benzer kalıptan kaynaklanan hataların giderilmesi.
2. Gerçek araçta olmayan birleşim izlerinin yok edilmesi, aralarında boşluk olması gereken parçalarda bu mesafenin dengeli muhafaza edilmesi
3. Dolgu ve düzeltme esnasında kaybedilen detayların modelin genel detay seviyesiyle aynı noktaya getirilecek şekilde baştan yapılması
4. Hizalama
A. Kanatlar, kanatçıklar, podlar vb'nin düzgünce hizalanmış olması, ve açılarının betimlenen araçla uygunluk göstermesi.
B. İniş takımları ve/veya benzer sistemlerin üç görünüm bazında ve birbirleriyle düzgünce hizalanmış olması
C. Mühimmatın (lazer topları, foton torpido lançerleri vb)araçla ve birbirleriyle düzgünce hizalanmış olması.
5. Camlar ve diğer saydam parçalar:
A. Saydam ve yapıştırıcı ya da tesviyeden kaynaklanan yüzey problemlerinin olmaması.
B. Saydam parçaların gövdeyle birleşim yerlerinde oluşabilecek boşlukların doldurulması.
C. Bütün saydam parçaların çiziksiz ve maskeden kaynaklanan boya lekelerinden arındırılmış olması.

Detaylar:
1. Kit tarafından kalın verilmiş parçalar inceltilmesi veya değiştirilmesi; özellikle bir çok firma tarafından gereğinden fazla kalın verilmiş antenlerde bu hususa dikkat edilmesi.
2. Hava girişi vb gibi gövdede bulunan deliklerden kitin içinin görünmesinin engellenmesi
3. Egzoslar, namlular, iticiler, yönlendirme roketleri, hava alıkları, çıkışları vb'nin delinip açılması.
4. Modele eklenen ekstra detayların ölçeğe uygun olması
5. Kullanılan detay setlerinin (metal, PE, resin) modele düzgün uygulanması, özellikle PE'lerin modelin yüzeyine uygun olarak şekillendirilmesi.
6. Bilimkurgu ve fantezi modelciliğinde yüksek miktarda el yapımı ve başka kitlerden alınan parçalar kullanılabilmektedir. Başka kitlerden alınan parçalar hususunda dikkat edilmesi gerekilen nokta, alınan parçanın monte edildiği yerde orijinini belli etmemesidir (panzer IV uzayda sendromu). Bu tip parçaların entegrasyonunda modelin genelinin detay seviyesine uyum sağlanması zorunluluğu mevcuttur.

Boyama ve Bitirme
1. Modelin yüzeyi boyama aşamasından sonra yapım aşamasına dair izler taşımamalı (yapıştırıcı, zımpara, parmak izi vb)
2. Modelin finişi düzgün olmalı. Eğer baz alınan gerçek araçta bulunan düzensizlikler modele yansıtıldıysa belgelerle desteklenmeli.
A. Fırça izi, tüylenme, fırça kılı olmamalı
B. Boyada portakal kabuğu efekti, çatlama veya tozlanma olmamalı.
C. Vernik tabakasının hatalı uygulamasından kaynaklanan parlaklık farkları olmamalı.
3. Boya geçişlerinin gerçeğe uygun olması, maskelemedeki hatalardan kaynaklanan dumanlamanın olmaması. Geçişlerin belgelere uygun olarak aşırı püskürtmeden kaynaklanan tükürmelere mahal vermeden ölçekli yapılması.
4. Saydam parçaların çerçevelerinin net olarak belli edilmesi.
5. Atmosferik etkilerin yansıtılması (eskitme, yıpratma) durumunda ölçeğin göz önüne alınması, belgelenmiş gerçek aracın referans alınması ve bu efektlerin modelin genelinde bütünlüğünü muhafaza etmesi. Modeli yapılan aracın özel bir durumu söz konusuysa bunun belgelerle desteklenmesi. Aracın hangi durumda modellendiğinin (fırlatılmadan sonra, atmosfere girişten sonra vb) göz önüne alınması. Mevzu bahis roket motorlarıysa motorların tiplerine göre eskitmesinin değişeceği bilgisinin göz önüne alınması
6. Yapıştırmalar
A. Düzgün hizalanmaları (eğer modeli yapılan aracın bu tip işaretlerde özel bir durumu söz konusuysa belgelenmesi dolayısıyla modelcinin hata yapmadığının ve mevcut özel durumu birebir yansıttığını kanıtlaması).
B. Parlama ve/veya hava kabarcığının bulunmaması. Çıkartmanın taşıyıcı filminin belli olmaması dolayısıyla boyanmış gibi durması.
C. Dengeli bir bitiş (yapıştırma yoğunluğu vb; modelin yapıştırmalarının bir tarafta yoğunlaşmasının önüne geçilmesi).
7. Renkler.
Boyaların renkleri, aynı firmaya ait olsa bile, aynı şekilde üretilmelerine rağmen seriden seriye ton farklılıklarına sahip olabilmektedir. Değişik kullanım mecraları boyayı değişik şekillerde etkilemektedir. Bütün boyalar gerek atmosferik şartlardan gerekse güneş ışığından dolayı ton kaybına uğramaktadır. Bunun yanı sıra baktığınız mesafe de boyanın tonunu algılamanızı etkilemektedir. Bu nedenle büyük hatalar haricinde (Uzay Mekiğini siyah yapmak vb) kabul edilebilir ton farkları modelin gerçeğe uygunluğunu etkilemez. Buna rağmen modelde eğer olması gereken renge oranla ciddi ton farkı gibi hususlar varsa belgelendirilmelidir.


Alıntı
http://www.modelsitesi.com/makaleler...irme/index.htm

Alıntı yapmamıza izin veren modelsitesi.com yöneticilerine teşekkür ederiz.