Diorama:
Diorama, inandırıcı bir düzenlemeyle bir ortamı, hikayeyi ya da bir hareket anını anlatan modeller bütünüdür. Dioramayı oluşturan modellerin işçilik ve kalitesinin yanı sıra hikayenin gücü ve ortamın oluşturulması veya sunum da önemlidir. Bu üç öğe eşit derecede öneme sahiptir. Çok iyi bitirilmiş modellerin bulunduğu ama hikaye olarak zayıf bir diorama, nispeten ortalama bir işçilikle bitirilmiş ama her üç öğenin de dengeli olduğu bir kompozisyon karşısında zayıf kalacaktır.
Modeller:
Bir dioramanın ayrı model öğeleri, belirtilen uygun sınıfın kriterlerine göre değerlendirilecektir. Bunun anlamı, zırhlılarla ilgili parçaların zırhlı değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilirken figürlerin figür modelciliği ilkeleri göz önüne alınarak değerlendirilmesidir. Her zaman olduğu gibi, dioramanın temel özellikleri ve bitişi büyük önem taşır. Bir dioramanın sahnesini oluşturan yer şekilleri, yollar, binalar ve ilgili öğeler, temel model öğelerine benzer olarak değerlendirilecektir. Temel yapım ve bitiriş yine büyük önem taşır.

Sunum:

Dioramanın tabanı, esas model öğelerine gerçekçi ve/veya kabul edilebilir bir ortam sağlamak için bir araya gelen ayrı parçalardan oluşmalıdır. Ayrıca her parça kendi özünde inanılır olmalı ve sahnede canlandırılan konu veya genel his ile tutarlılık içerisinde bulunmalıdır. Temel öğelerin yerleştirilmesinde kullanılacak yaratıcılık ve hayal gücü, sunumun tümünün değerlendirmesine büyük katkıda bulunacaktır. Taban, sahnenin tümüne bir odak noktası oluşturmalı ve dioramanın hikayesi veya genel hissine uymalı veya bunları önemli derecede etkilemelidir. Düzgünce betimlenmiş bir odak noktası olan basit bir hikayenin gücü, tüm savaş meydanını göstermeye çalışan bir dioramadan çok daha fazla olacaktır.

Hikaye, His, Atmosfer:

Bu özellik, basitçe bir tabana yerleştirilmiş bir modelle diorama kavramını ayıran şeydir. Boş bir arazide paslanmaya terk edilmiş bir araç en az Waterloo Savaşı'nın tümünün canlandırılması kadar, hatta belki de daha güçlü bir his verebilir. Dioramada aktarılan hikaye, his veya atmosfer belirgin olmalıdır, seyredenler aktarılanı anlamakta zorlanmamalıdır. Hikayeler tarihsel ve hatta mizahi öğeler içerebilir. Burada da, hikayenin anlatılmasında veya hissin verilmesindeki yaratıcılık ve hayal gücü, dioramanın olağandışı olmasını sağlayacaktır.